Tag: eksploatacja wózka widłowego

Posts related to eksploatacja wózka widłowego

Eksploatacja wózka widłowego

Wózki widłowe znacząco ułatwiają realizację wielu zadań w obrębie zakładu. Należy jednak pamiętać, że niewłaściwie eksploatowany sprzęt może być bardzo niebezpieczny. Należy więc zwracać uwagę zarówno na kwestie konserwacyjne czy serwisowe, jak i na uprawnienia, umiejętności czy też ostrożność operatora. Jakie są najczęstsze błędy przy eksploatacji wózka widłowego i jak można ich uniknąć?

Bezpieczeństwo w trakcie eksploatacji wózka widłowego

Wózki widłowe to dość potężne maszyny o dużej mocy. Dlatego ich nieprawidłowe użytkowanie może stanowić poważne zagrożenie. Do najczęstszych incydentów z udziałem wózków należą kolizje, potrącenia pieszych, upadki z wysokości oraz uderzenia przez spadające ładunki. Dlatego zawsze należy zachować ostrożność podczas pracy z wózkami lub w ich pobliżu oraz pamiętać o zasadach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

BHP a wózki widłowe

Bezpieczna eksploatacja wózka widłowego wymaga stosowania się do ściśle określonych zasad. Przede wszystkim należy pamiętać, że operatorem może być jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs na wózek widłowy oraz zdała egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Operator musi mieć też zaświadczenie z danego zakładu oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania wózkiem widłowym. Wymaga się od niego wykształcenia przynajmniej podstawowego.

Sprawdź: Kto może wynająć wózek widłowy?

[...]
    Back to top