Tag: serwis wózków widłowych

Posts related to serwis wózków widłowych

Przegląd wózka widłowego

Sprawny wózek widłowy jest wydajny i przede wszystkim bezpieczny. Regularne przeglądy i kontrola tego typu sprzętu są konieczne właśnie z tych względów. Ich wykonywanie jest nie tylko zalecane, ale wręcz obowiązkowe – bez tego można stracić certyfikację UDT niezbędną do eksploatacji wózka i gwarancję producenta, narażając się na rozmaite kary i koszty. Dowiedz się, jak często należy przeprowadzać przegląd wózka widłowego, jak on wygląda i kto jest odpowiedzialny za dopilnowanie przeglądów.

Przeglądy wózków widłowych – przepisy

Jak wspomniano we wstępie, będąc ich właścicielem, trzeba obowiązkowo przeprowadzać przeglądy wózków widłowych. Przepisy w tym zakresie określa przede wszystkim ustawa o dozorze technicznym z 21 grudnia 2000 r. Terminy przeprowadzania przeglądów określa zaś Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej dnia 29 października 2003 r. dotyczące warunków technicznych dozoru technicznego ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji wybranych urządzeń transportu bliskiego. Dzięki temu nie ma wątpliwości co do tego, że przeglądy są konieczne. 

Istnieje kilka rodzajów przeglądów wózków widłowych:

  • codzienne,
  • konserwacyjne,
  • okresowe.

W przypadku każdego z nich zakres kontroli i odpowiedzialności jest dość precyzyjnie określony, [...]

Serwis wózków widłowych

Wózki widłowe to niezwykle przydatne urządzenia wykorzystywane w wielu branżach i pozwalające na realizację różnorodnych istotnych zadań. Obsługiwane przez wykwalifikowanego operatora i w pełni sprawne są bezpieczne, ale czasami wystarczy zaledwie drobne niedopatrzenie, by np. uległy uszkodzeniom mogącym prowadzić do groźnych wypadków. To dlatego regularny, solidny serwis wózków widłowych jest tak ważny!

Bezpieczeństwo użytkowania wózków widłowych – co jest najważniejsze?

Bezpieczeństwo użytkowania wózków widłowych to bardzo istotna kwestia. Są to bowiem maszyny, które mogą powodować nie tylko poważne zniszczenia mienia (np. w przypadku upadku podnoszonego ładunku), ale również zagrożenie zdrowia i życia zarówno dla operatora, jak i osób postronnych. Aby ryzyko tego rodzaju zdarzeń było zredukowane do minimum, należy powierzać obsługę wózków widłowych wyłącznie pracownikom o odpowiednich kwalifikacjach. Bardzo ważna jest również prawidłowa eksploatacja pojazdów oraz kontrola ich stanu technicznego.

Do podstawowych zasad użytkowania wózków widłowych należy kierowanie się wytycznymi producenta, np. w zakresie maksymalnego udźwigu. Ponadto należy pamiętać, by poruszać się pojazdem tylko z opuszczonymi widłami i pod żadnym pozorem nie podnosić ani nie przewozić ludzi na widłach wózka. Dodatkowo operatora obowiązują wszelkie standardowe zasady zachowania ostrożności, tak jak przy prowadzeniu każdego innego pojazdu.

Innym ważnym aspektem jest prawidłowe przygotowanie wózka [...]

Eksploatacja wózka widłowego

Wózki widłowe znacząco ułatwiają realizację wielu zadań w obrębie zakładu. Należy jednak pamiętać, że niewłaściwie eksploatowany sprzęt może być bardzo niebezpieczny. Należy więc zwracać uwagę zarówno na kwestie konserwacyjne czy serwisowe, jak i na uprawnienia, umiejętności czy też ostrożność operatora. Jakie są najczęstsze błędy przy eksploatacji wózka widłowego i jak można ich uniknąć?

Bezpieczeństwo w trakcie eksploatacji wózka widłowego

Wózki widłowe to dość potężne maszyny o dużej mocy. Dlatego ich nieprawidłowe użytkowanie może stanowić poważne zagrożenie. Do najczęstszych incydentów z udziałem wózków należą kolizje, potrącenia pieszych, upadki z wysokości oraz uderzenia przez spadające ładunki. Dlatego zawsze należy zachować ostrożność podczas pracy z wózkami lub w ich pobliżu oraz pamiętać o zasadach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

 

BHP a wózki widłowe

Bezpieczna eksploatacja wózka widłowego wymaga stosowania się do ściśle określonych zasad. Przede wszystkim należy pamiętać, że operatorem może być jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs na wózek widłowy oraz zdała egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Operator musi mieć też zaświadczenie z danego zakładu oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania wózkiem widłowym. Wymaga się od niego wykształcenia przynajmniej podstawowego.

Sprawdź: Kto może wynająć wózek widłowy?

[...]
Awaria wózka widłowego - co należy zrobić? | wynajemwozkowwidlowych.pl

Wózki widłowe to pojazdy o szerokim zastosowaniu w wielu biznesach. Coraz więcej firm decyduje się na ich zakup bądź wynajem. Każdy przedsiębiorca stawia na sprzęt, który będzie najlepszy dla jego firmy. Niestety, jak każdy często eksploatowany sprzęt, tego rodzaju pojazdy również mogą wymagać naprawy. Co warto wiedzieć w sytuacji, gdy wózek widłowy ma awarię?

Jakim awariom najczęściej ulegają wózki widłowe?

Wózek widłowy, jak każde inne urządzenie, czasem może odmówić posłuszeństwa. Oczywiste jest, że im lepiej konserwowany i doglądany pojazd, tym mniejsze szanse awarii. Jednak podobnie, jak w przypadku samochodów osobowych, tak i tutaj – nie mamy pewności, że usterek da się uniknąć. Wózki widłowe są przystosowane do ciężkiej oraz intensywnej pracy, ale wiele awarii wynika z nieprawidłowego użytkowania pojazdu bądź zużycia części lub podzespołów.

Które części wózka widłowego są najbardziej podatne na uszkodzenie?

Awaria wózka widłowego - co należy zrobić? | wynajemwozkowwidlowych.pl

Jednym z najbardziej problematycznych elementów wózków widłowych są widły. Ich awarie najczęściej wynikają z nieprawidłowego transportowania [...]

    Back to top