Tag: załadunek wózkiem widłowym

Posts related to załadunek wózkiem widłowym

Załadunek i rozładunek wózkiem widłowym

Załadunek i rozładunek wózkiem widłowym to rutynowe czynności wykonywane w magazynach, centrach przeładunkowych i logistycznych oraz podobnych miejscach. Doświadczeni pracownicy często realizują je bez większego zastanowienia, ale należy pamiętać, że brawura może być niebezpieczna. Poznaj zasady prawidłowego załadunku i rozładunku. Sprawdź, o czym nie wolno zapominać przy realizacji tych prac wózkiem widłowym.

 

Bezpieczny załadunek i rozładunek wózkiem widłowym – kto za niego odpowiada?

Bezpieczny załadunek i rozładunek wózkiem widłowym wymaga zachowania zasad, które ochronią wszystkich pracowników biorących udział w tym procesie, ale również wykorzystywany sprzęt czy sam towar. 

Zgodnie z prawem obowiązek dopilnowania bezpieczeństwa towaru może spoczywać zarówno na nadawcy, jak i odbiorcy ładunku, a także na spedytorze – wszystko zależy od treści umowy przewozowej. Obejmuje on działania dążące do uniknięcia szkód transportowych oraz terminowego dostarczenia dóbr do miejsca przeznaczenia przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. 

Natomiast bezpieczeństwo pracowników zawsze spoczywa na pracodawcy. Odpowiada on również za sprzęt będący w użytkowaniu firmy. Jeśli jest to sprzęt wynajęty, dokładny zakres odpowiedzialności za usterki określa umowa. Zwykle jednak wynajmujący jest obarczony wszelkimi kosztami likwidacji awarii, jeśli jest ona spowodowana użytkowaniem wózka niezgodnie z przeznaczeniem lub lekceważeniem zasad bezpieczeństwa. Dlatego też [...]

    Back to top