Polityka prywatności

Oświadczenie o ochronie danych osobowych
Poniżej znajdą Państwo dokładną informację o sposobie, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty online jak również związanych z nią stron internetowych.

Wprowadzenie
Grupa Jungheinrich jako wydawca tej strony ma świadomość tego, jak ważne dla Państwa jest zachowanie poufności Państwa danych osobowych. Dlatego też chcemy zapewnić, że spełniamy wymogi ustawowe w zakresie ochrony i bezpieczeństwa danych. Poniżej znajdą Państwo dokładną informację o sposobie, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w ramach naszej oferty online jak również związanych z nią stron internetowych.

Mogą Państwo odwiedzać naszą stronę bez podawania swoich danych. Wejście na stronę jednego z podmiotów należących do Grupy Jungheinrich skutkuje wymianą różnych informacji pomiędzy Państwa urządzeniem a naszym serwerem. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo poniżej w części dotyczącej celowości przetwarzania danych.

Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przysługują Państwu różnego rodzaju prawa. Wśród nich wymienić można między innymi prawo do sprzeciwu wobec niektórych przypadków przetwarzania danych, w szczególności do celów reklamowych. Więcej na ten temat – w części dotyczącej Państwa praw.

W przypadku pytań z Państwa strony dotyczących naszych informacji odnoszących się do ochrony danych, prosimy o kontakt z osobami odpowiedzialnymi. Dane kontaktowe podane są poniżej.

Nazwisko i dane osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych (administratora) oraz osoby odpowiedzialnej za ochronę danych (inspektora).

Niniejsza informacja dotycząca ochrony danych odnosi się do przetwarzania danych przez podmiot Jungheinrich Polska Sp. z o.o., z siedzibą w Broniszach przy ul. Świerkowej 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki, („podmiot odpowiedzialny“) oraz do strony internetowej https://wynajemwozkowwidlowych.com.pl/.

Kontakt:
Jungheinrich Polska Sp. z o.o.
Inspektor Ochrony Danych
Frank Jastrob
Bronisze ul. Świerkowa 3,
05-850 Ożarów Mazowiecki

Inspektor ochrony danych w Jungheinrich Polska Sp. z o.o. dostępny jest pod wyżej podanym adresem, z adnotacją „do inspektora ochrony danych w koncernie“ lub pod adresem e-mail: datenschutz@jungheinrich.defrank.jastrob@jungheinrich.de.

Celowość przetwarzania danych, podstawy prawne i uzasadniony interes respektowane przez Grupę Jungheinrich oraz kategorie odbiorców.

Informacje ogólne
Przetwarzanie danych użytkowników odbywa się w naszej Grupie przy pełnym respektowaniu odnośnych zasad ochrony danych. Oznacza to, że dane użytkowników przetwarzane będą tylko na podstawie prawnie udzielonej zgody, to jest w sytuacji, w której przetwarzanie danych wymagane jest przez obowiązujące przepisy prawne, jeżeli przedłożona została zgoda użytkownika lub w oparciu o nasz uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Państwa nazwisko, adres, numer telefonu czy adres mailowy nie będą zapisywane, chyba że podadzą je Państwo dobrowolnie, na przykład w newsletterze, w aplikacji o pracę czy też w skierowanym do nas zapytaniu.

Jedynie w sytuacji, w której udzielili nam Państwo wcześniej swojej zgody lub, o ile prawo to przewiduje, nie zgłosili sprzeciwu, będziemy mogli wykorzystać Państwa dane również do celów marketingowych związanych z naszymi produktami.

Dostęp do naszej strony internetowej
Wejście na naszą stronę internetową automatycznie uruchamia przesyłanie informacji na serwer naszej strony/aplikacji przez zamontowaną na Państwa urządzeniu przeglądarkę i czasowe ich przechowywanie na tzw. log-file. Na ten proces nie mamy żadnego wpływu.

Poniżej informacje, które gromadzone są bez Państwa udziału i są przechowywane aż do ich automatycznego usunięcia:

 • adres IP urządzenia wysyłającego zapytanie w sieci,
 • data i godzina wejścia,
 • nazwa i adres URL,
 • website/aplikacja, z której nastąpił kontakt (Referrer-URL),
 • używana przez Państwa przeglądarka i ewentualnie system operacyjny Państwa urządzenia działającego w sieci oraz nazwa Państwa internetowego dostawcy dostępu.

Podstawę prawną przetwarzania adresu IP stanowi art. 6 ust.1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z poniżej wymienionych celów przetwarzania danych. Chcemy przy tym zwrócić uwagę, że zgromadzone przez nas dane nie pozwalają na ustalenie w sposób bezpośredni Państwa tożsamości, czego też nie czynimy. Adres IP Państwa urządzenia oraz inne, wymienione wyżej dane wykorzystywane są przez nas do następujących celów:

 • zapewnienie sprawnego połączenia,
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu.

Kontakt
Podczas nawiązywania kontaktu z nami (przez formularz kontaktowy lub przez e-mail) następuje przetwarzanie danych użytkownika niezbędne do przyjęcia kontaktu/zapytania i jego realizacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (do przeprowadzania działania poprzedzającego umowę).

Obecność w sieci i optymalizacja strony internetowej.

Cookies – informacje ogólne
W oparciu o zapisy art. 6 ust. 1 lit. f RODO na naszej stronie używamy tzw. cookies. Dlatego też nasz interes polegający na optymalizacji strony internetowej, należy uznać za uzasadniony w rozumieniu przywołanego przepisu. W przypadku cookies chodzi o niewielkie aplikacje, które automatycznie wywołuje Państwa przeglądarka i które zostają zapisane na Państwa urządzeniu działającym w sieci (laptop, tablet, smartphone lub inne), kiedy Państwo odwiedzają naszą stronę. Cookies nie powodują żadnej szkody w Państwa urządzeniach, nie zawierają wirusów, trojanów czy też innego szkodliwego oprogramowania. W aplikacji cookie znajdują się informacje, które zawsze uruchamiane są w związku ze specyfiką stosowanego urządzenia użytkownika końcowego. Nie oznacza to, że poprzez tę aplikację możemy posiąść wiedzę o Państwa tożsamości. Stosowanie cookies służy z jednej strony temu, by uprzyjemnić Państwu korzystanie z naszej oferty. W związku z tym używamy tzw. cookies sezonowych, by móc stwierdzić, że odwiedzili już Państwo poszczególne strony naszego portalu, które zaraz po opuszczeniu naszej strony zostają automatycznie usunięte. Ponadto używamy, również dla celów uczynienia naszej strony bardziej przystępną dla Państwa, cookies czasowych, które przez określony czas przechowywane są na Państwa urządzeniu. Przy ponownej Państwa wizycie na naszej stronie w celu skorzystania z naszych usług, w sposób automatyczny rozpoznajemy, że Państwo już u nas byli oraz jakie polecenia i ustawienia uruchamiali tak, by nie trzeba było wpisywać ich ponownie.
Z drugiej strony korzystamy z cookies dla celów statystycznych związanych z użytkowaniem naszej strony oraz w celach optymalizacji naszej oferty dla Państwa, w tym również wyświetlania informacji konkretnie odpowiadających Państwa potrzebom. Cookies umożliwiają nam automatyczne rozpoznawanie Państwa jako gości, którzy już odwiedzali naszą stronę. Za każdym razem, po określonym czasie cookies automatycznie ulegają usunięciu. Większość przeglądarek akceptuje cookies automatycznie.
Mogą Państwo sami skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, by cookies nie były zapisywane na Państwa komputerze lub też by pojawiała się informacja przed zainstalowaniem się nowego cookie. Kompletna dezaktywacja cookies może jednak doprowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli skorzystać ze wszystkich dostępnych funkcji naszej strony. Okres przechowywania cookies zależy od celu ich zastosowania i nie jest dla wszystkich cookies taki sam.

Google Analytics i Google Optimize
W celu zgodnego z potrzebami konstruowania naszych stron oraz ich bieżącej optymalizacji wykorzystujemy, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) Google Analytics, usługę analizy stron świadczoną przez Google Inc. („Google“) jak również rozszerzenie Google Optimize. W związku z tym tworzone są pseudo-anonimowe profile użytkowników oraz stosowane są cookies. Informacje dostarczane przez cookies dotyczące użytkowania przez Państwa tej strony internetowej, jak:

 • typ/wersja przeglądarki,
 • stosowany system operacyjny,
 • adres URL (poprzednio odwiedzana strona),
 • adres IP komputera,
 • godzina wysłania zapytania do serwera

są przenoszone na serwer Google w USA i tam przechowywane. Google działa w ramach porozumienia Privacy-Shield, dając tym samym gwarancję przestrzegania europejskiego prawa w zakresie ochrony danych.
Korzystamy wyłącznie z Google Analytics z aktywną anonimizacją adresu IP. Oznacza to, że adresy IP użytkowników skracane są przez Google w krajach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach – stronach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych sytuacjach adres IP jest w pełnej formie przenoszony na serwer Google w USA i tam skracany.
Google wykorzystuje te informacje w naszym imieniu , by móc ocenić korzystanie przez użytkowników z naszej oferty online, jak również by móc sporządzać raporty aktywności w ramach naszej oferty online oraz w celu świadczenia dla nas dalszych usług związanych z korzystaniem z tej oferty oraz korzystaniem z Internetu w ogóle. Z przetworzonych danych mogą przy tym powstawać fikcyjne profile użytkowników.
Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania cookies poprzez odpowiednie ustawienie w oprogramowaniu przeglądarki. Jednakże w takiej sytuacji nie wszystkie funkcje danej strony będą mogły być w pełni wykorzystane. Użytkownik może ponadto zablokować pobieranie danych produkowanych przez cookies i związanych z korzystaniem ze strony Google (wraz z Państwa adresem IP) jak również zablokować przetwarzanie tych danych przez Google poprzez ściągnięcie i zainstalowanie wtyczki przeglądarki w: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

Alternatywnie dla wtyczki przeglądarki lub w ramach przeglądarek na urządzeniach mobilnych można poprzez ten link zainstalować opt-out-cookie, blokujący w przyszłości zapisywanie danych przez Google Analytics w ramach tej strony.

Program reklamowy online Google AdWords
Poniżej wymienione i stosowane przez nas działania targetowania prowadzone są przez nas na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes). Działania te mają zapewnić, że na Państwa urządzeniach wyświetlane są wyłącznie reklamy zgodne z Państwa rzeczywistym lub domniemanym zainteresowaniem. Nieobciążanie Państwa zbędnymi reklamami leżącymi poza zakresem Państwa zainteresowania, leży zarówno w Państwa jak i w naszym interesie.
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje program reklamowy Google AdWords a w jego ramach także conversion-tracking (śledzenie konwersji) na bazie cookies. Te cookies uruchamiane są po kliknięciu przez użytkownika na wyświetloną przez Google reklamę. Dostawcy stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych i stosują przechowywane cookies do wyświetlania reklam w oparciu o wcześniejsze wejścia użytkownika na tę stronę. Te adwords-cookies tracą ważność po 30 dniach i nie służą one identyfikacji personalnej użytkownika. Google przetransferuje te informacje do dostawców stanowiących stronę trzecią, o ile tak stanowi prawo lub jeżeli osoby trzecie przetwarzają te dane na zlecenie Google. Google jednak w żadnym przypadku nie będzie wiązać Państwa adresu IP z innymi danymi Google.
Zgoda na pobieranie i przechowywanie danych może w każdej chwili zostać wycofana ze skutkiem na przyszłość. Mogą Państwo dezaktywować używanie cookies wchodząc na stronę dezaktywującą reklamy Google. Mogą Państwo również dezaktywować cookies służące śledzeniu konwersji, wybierając takie ustawienie by cookies były blokowane z domeny „googleadservices.com” i „doubleclick.net” i tak, by również nasze strony internetowe nie mogły instalować cookies. Jednakże pragniemy zwrócić uwagę, ze także i w takiej sytuacji nie będą Państwo mogli wykorzystać wszystkich funkcji tej strony.

Google Remarketing i DoubleClick
Niniejsza strona używa programu reklamowego Google AdWords oraz Google Analytics a w jego ramach śledzenia konwersji i remarketing. Związane z nimi przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes).
Dla wsparcia klientów Ad-Words oraz wydawców przy wyświetlaniu i zarządzaniu reklamami Google wykorzystują na stronach swojej sieci reklamowej DoubleClick-Cookie jak również dla określonych usług świadczonych przez Google. Otwierając jakąś stronę internetową oraz wyświetlając lub klikając na reklamę zamieszczoną w sieci Google, umożliwiają Państwo instalację DoubleClick-Cookie w Państwa przeglądarce. Przypisany do Państwa przeglądarki kwalifikator DoubleClick-Cookie jest tym samym kwalifikatorem, który jest używany podczas wchodzenia na strony korzystające z programów reklamowych. Jeżeli przeglądarka Państwa dysponuje już DoubleClick-Cookie, nie zostanie na niej zainstalowany żaden kolejny DoubleClick-Cookie.
Więcej informacji dotyczących zastosowania DoubleClick-Cookies w związku z programem reklamowym DoubleClick znajdą Państwo w odpowiedziach na często pojawiające się pytania odnośnie do DoubleClick (https://support.google.com/dfp_premium/answer/2839090?hl=pl). W każdej chwili mogą Państwo odwołać DoubleClick-Cookie i dezaktywować je pod następującym linkiem (Link).

Na stronie internetowej działa program Google przeznaczony dla reklam zgodnych z zainteresowaniem użytkownika, tzw. Google Remarketing. Dostawcy stanowiący stronę trzecią, łącznie z Google, wyświetlają reklamy na stronach internetowych wykorzystując przechowywane w tym celu cookies, w oparciu o poprzednie wejścia użytkownika na daną stronę.
Użytkownicy niezainteresowani otrzymywaniem reklam odnoszących się do obszaru ich zainteresowań, mogą w prosty sposób dezaktywować cookie należące do Google Remarketing-Trackings odpowiednio operując ustawieniami użytkownika w przeglądarce. Dezaktywacja cookies może również nastąpić bezpośrednio przez Google poprzez wejście na stronę. Więcej informacji odnośnie do zapisów Google znajdą Państwo pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=plProgramy Microsoft
Nasza oferta online wykorzystuje ponadto w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) Conversion Tracking firmy Microsoft (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Oznacza to, że cookie firmy Microsoft Bing Ads zostaje umieszczony na Państwa komputerze, jeżeli dotarli Państwo na naszą stronę przez reklamę Microsoft Bing. Microsoft Bing oraz Grupa Jungheinrich są w ten sposób w stanie rozpoznać, że ktoś kliknął na reklamę, następnie został przekierowany na naszą stronę i dotarł ten sposób do zamierzonego celu – strony (Conversion Side). Poznajemy tylko łączną liczbę użytkowników, którzy kliknęli na reklamę Bing, a następnie zostali przekierowani do strony Conversion. W tym procesie nie pojawiają się żadne dane osobowe umożliwiające identyfikację użytkownika.
Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w procesie trackingu, mogą Państwo odmówić zamieszczania cookies, na przykład wykorzystując ustawienia przeglądarki, które generalnie dezaktywują automatyczne ich umieszczanie. Więcej informacji odnośnie do ochrony danych oraz do umieszczania cookies w technologii Microsoft Bing znajdą Państwo na stronie Microsoft https://privacy.microsoft.com/pl-pl.

Facebook Remarketing
W ramach naszej oferty w oparciu o nasz uzasadniony interes związany z analizą, optymalizacją i ekonomicznym zarządzaniem naszą oferta online według art. 6. ust. 1 lit. f RODO jak również dla tychże celów korzystamy z tzw. „Facebook-Pixel” portalu społecznościowego Facebook, który zarządzany jest przez Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA, lub, jeżeli mają siedzibę w UE, przez Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia („Facebook”). Facebook działa zgodnie z porozumieniem Privacy-Shield i przez to gwarantuje przestrzeganie europejskiego prawa w zakresie ochrony danych.
Przy jego pomocy można śledzić zachowania użytkowników po kliknięciu przez nich na reklamy zamieszczone na Facebooku i przekierowaniu na naszą stronę. W ten sposób jesteśmy w stanie ocenić skuteczność reklam zamieszczanych w Facebooku dla celów statystycznych oraz w zakresie badania rynku. Pozyskane w ten sposób dane pozostają dla nas anonimowe, co oznacza, że nie widzimy danych osobowych poszczególnych użytkowników. Dane te są jednakże zapisywane i przetwarzane przez Facebook, o czym informujemy Państwa zgodnie ze stanem naszej wiedzy. Facebook może łączyć te dane z Państwa kontem na Facebooku i wykorzystywać je również do własnych celów reklamowych, w oparciu o wytyczne dotyczące ochrony danych: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation. Przysługuje Państwu prawo do niewyrażenia zgody na wyświetlanie reklam przez Facebook oraz jego partnerów, mogą Państwo również odpowiednio uregulować ustawienia dla reklam Facebooka pod następującym adresem: https://www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/.

 

Integracja usług i usługi osób trzecich

Informacja ogólna
W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) korzystamy z Social Plugins (wtyczek społecznościowych) portali takich jak Facebook, LinkedIn, Twitter, oraz Google+, w celu spopularyzowania wiedzy o naszym przedsiębiorstwie. Kryjący się za tym cel marketingowy należy uznać za uzasadniony interes firmy w rozumieniu postanowień RODO. Odpowiedzialność za działalność zgodną z zasadami ochrony danych leży po stronie każdego dostawcy.
Ponadto w ramach naszej oferty online i w oparciu o nasze uzasadnione interesy (analiza, optymalizacja i ekonomiczne zarządzanie naszą ofertą online w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub też na podstawie udzielonej przez Państwa zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, korzystamy z ofert w zakresie treści i obsługi dostawców stanowiących stronę trzecią, by móc zintegrować ich treści i usługi, jak na przykład filmy video lub krój pisma.

Google ReCaptcha
W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO (uzasadniony interes) korzystamy z usługi CAPTCHA firmy Google Inc. (Google). Usługa ta służy ustaleniu, czy dane zostały wprowadzone przez człowieka, czy też w sposób automatyczny nastąpiło nieuprawnione przetwarzanie danych. Kontrola ta obejmuje wysłanie do Google adresu IP i ewentualnie kolejnych danych niezbędnych Google dla skorzystania z usług reCAPTCHA. W tym celu Państwa wpis zostanie przesłany do Google, gdzie poddany zostanie dalszej obróbce. Korzystając z reCaptcha wyrażają Państwo zgodę na to, by rozpoznanie Państwa mogło być użyte w digitalizacji wcześniejszych aktywności. W przypadku aktywizacji anonimizacji adresu IP na niniejszej stronie Państwa adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google wśród państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw – sygnatariuszy porozumienia Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Tylko w wyjątkowych wypadkach pełen adres IP zostanie przetransmitowany do serwera Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony Google skróci tę informację w celu ewaluacji wykorzystania tej usługi. Adres IP przekazany w ramach reCaptcha z Państwa przeglądarki nie jest łączony z innymi danymi Google. Dla tych danych obowiązują odrębne zasady ochrony danych osobowych firmy Google. Więcej informacji na temat wytycznych Google dotyczących ochrony danych znajdą Państwo na: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Google Maps
Niniejsza strona korzysta z Google Maps w celu prezentacji map i opracowania dróg dojazdu. Google Maps zarządzane są przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Korzystając z tej stronu użytkownik wyraża zgodę na pobieranie, opracowywanie oraz wykorzystanie danych zarejestrowanych automatycznie jak również udostępnionych przez użytkownika (łącznie z adresem IP) przez Google, jednego z jego przedstawicieli lub dostawców stanowiących stronę trzecią. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Warunki korzystania z Google Maps znajdują się na:https://policies.google.com/terms?hl=pl

Szczegółowe informacje dotyczące transparentności i możliwości wyboru oraz zapisów dotyczących ochrony danych znajdują się w Ośrodku Ochrony Danych na: https://policies.google.com/privacy?hl=pl

Menedżer Tagów Google
Niniejsza strona korzysta w oparciu o nasz uzasadniony interes (to jest analiza, optymalizacja i ekonomiczne zarządzanie naszą oferta online w rozumieniu art. 6. ust. 1 lit. f RODO) z narzędzia Menedżer Tagów Google (Google Tag Manager). Umożliwia ono zarządzanie stroną przez interface. Menedżer Tagów Google jedynie implementuje tagi. Nie używa się tu cookies oraz nie zapisuje danych osobowych. Menedżer Tagów Google uwalnia inne tagi, które ewentualnie zapisują dane. Menedżer Tagów Google nie ma dostępu do danych. Jeżeli w obszarze domeny lub cookies przeprowadzana jest dezaktywacja, obejmuje ona wszystkie tagi trackingowe, o ile zostały one zaimplementowane w ramach Google Tag Manager. Więcej informacji odnośnie Menedżera Tagów Google znajdą Państwo na: https://www.google.com/intl/pl/tagmanager/use-policy.html
Użytkownik ma możliwość zablokowania przesyłania wszelkich tagów przez Menedżera Tagów Google. W tym celu należy kliknąć poniższy link Opt-Out-Link, by zainstalować na swojej przeglądarce cookie dezaktywujące Tag-Managers.

Przekazywanie danych osobom trzecim

Przekazywanie danych osobom trzecim ma miejsce wyłącznie w zakresie określonym przez prawo i w sposób przedstawiony w Oświadczeniu o ochronie danych. Przekazujemy dane użytkowników osobom trzecim wyłącznie w sytuacji, w której jest to, na przykład zgodnie z art. 6 Abs. 1 lit. b RODO, niezbędne z punktu widzenia umowy lub w oparciu o uzasadniony interes ekonomicznego i efektywnego prowadzenie działalności gospodarczej zgodnie z art. 6. Ust. 1 lit. f RODO.
W przypadku zatrudnienia podwykonawców naszych usług, stosujemy odpowiednie prawne zabezpieczenia jak również stosowne techniczne i organizacyjne środki mające na celu ochronę danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem.
Odbiorcy spoza obszaru Unii Europejskiej
Z wyjątkiem przypadków przetwarzania danych przedstawionych w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych nie przekazujemy Państwa danych do odbiorców mających siedziby poza obszarem Unii Europejskiej lub poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Państwa prawa
Informacja ogólna
Poza prawem do wycofania udzielonych nam zgód w przypadku zaistnienia przesłanek prawnych przysługują Państwu dalsze, wymienione poniżej prawa:

 • Prawo do informacji na temat przechowywanych u nas Państwa danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
 • Prawo do sprostowania nieprawidłowych lub uzupełnienia niekompletnych danych zgodnie z art. 16 RODO,
 • Prawo do usunięcia danych przechowywanych u nas zgodnie z Art 17 RODO, pod warunkiem, że nie mają zastosowania inne prawne lub umowne terminy przechowywania danych lub inne obowiązki ustawowe lub prawa wymagające dalszego przechowywania danych,
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych zgodnie z art. 18 RODO,
 • Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru. Co do zasady mogą Państwo zwrócić się w tej sprawie do organu nadzoru właściwego dla miejsca pracy Państwa lub siedziby naszej Grupy.

Prawo sprzeciwu
Jeżeli użytkownik nie życzy sobie aktywnego wykorzystywania danych przez Grupę Jungheinrich dla celów wewnętrznych, zgodnie z Art. 21. Ust. 2-4 RODO UE ma on prawo do wycofania swojej zgody w każdej chwili. W tym celu wystarczy wysłać maila o odpowiedniej treści na adres: datenschutz@jungheinrich.de. Szczególny przypadek ustawowego blokowania danych w miejsce usuwania danych zgodnie z art. 17-19 RODO UE pozostaje bez zmian.

Bezpieczeństwo danych
Chcąc chronić przechowywane u nas Państwa dane osobowe przed manipulacją, przed częściową lub całkowitą ich utratą i przed dostępem osób niepowołanych, stosujemy adekwatne techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa. Nasze środki bezpieczeństwa, są z kolei, na bieżąco usprawniane zgodnie z postępującym rozwojem technologicznym.

Back to top