Blog o wózkach widłowych

Załadunek i rozładunek wózkiem widłowym – 3 zasady bezpieczeństwa

Załadunek i rozładunek wózkiem widłowym to rutynowe czynności wykonywane w magazynach, centrach przeładunkowych i logistycznych oraz podobnych miejscach. Doświadczeni pracownicy często realizują je bez większego zastanowienia, ale należy pamiętać, że brawura może być niebezpieczna. Poznaj zasady prawidłowego załadunku i rozładunku. Sprawdź, o czym nie wolno zapominać przy realizacji tych prac wózkiem widłowym.

 

Bezpieczny załadunek i rozładunek wózkiem widłowym – kto za niego odpowiada?

Bezpieczny załadunek i rozładunek wózkiem widłowym wymaga zachowania zasad, które ochronią wszystkich pracowników biorących udział w tym procesie, ale również wykorzystywany sprzęt czy sam towar. 

Zgodnie z prawem obowiązek dopilnowania bezpieczeństwa towaru może spoczywać zarówno na nadawcy, jak i odbiorcy ładunku, a także na spedytorze – wszystko zależy od treści umowy przewozowej. Obejmuje on działania dążące do uniknięcia szkód transportowych oraz terminowego dostarczenia dóbr do miejsca przeznaczenia przy jednoczesnej optymalizacji kosztów. 

Natomiast bezpieczeństwo pracowników zawsze spoczywa na pracodawcy. Odpowiada on również za sprzęt będący w użytkowaniu firmy. Jeśli jest to sprzęt wynajęty, dokładny zakres odpowiedzialności za usterki określa umowa. Zwykle jednak wynajmujący jest obarczony wszelkimi kosztami likwidacji awarii, jeśli jest ona spowodowana użytkowaniem wózka niezgodnie z przeznaczeniem lub lekceważeniem zasad bezpieczeństwa. Dlatego też ich znajomość i przestrzeganie są tak ważne, a każda osoba biorąca udział w załadunku i rozładunku wózkiem widłowym powinna dopilnować, by jak najlepiej wykonać swoje obowiązki.

 

1. Bezpieczny załadunek wózkiem widłowym – odpowiedni sprzęt

Pierwsza zasada bezpieczeństwa załadunku i rozładunku wózkiem widłowym jest dość oczywista, a mimo to niekiedy pomijana. Do każdego zadania związanego z magazynowaniem należy używać wyłącznie odpowiednio dobranego sprzętu. Wózki widłowe mogą być stosowane jedynie zgodnie z ich przeznaczeniem i możliwościami (np. w zakresie udźwigu czy wysokości podnoszenia). Ponadto typ urządzenia musi być dobrany do warunków pracy. 

Załadunek tira wózkiem widłowym może wyglądać zupełnie inaczej niż załadunek kontenera i wymagać zastosowania sprzętu o odmiennych parametrach. Należy również uwzględnić kształt i wymiary towaru. Warto pamiętać, że każde przeciążenie wózka widłowego może skutkować jego uszkodzeniem. Stwarza ponadto zagrożenie dla operatora i osób postronnych. Może również powodować uszkodzenie ładunku.

Warto również zwracać uwagę na jakość używanego sprzętu. Nowoczesne i solidne konstrukcje wózków widłowych renomowanych producentów są znacznie mniej podatne na usterki, a co za tym idzie również bezpieczniejsze. Coraz częściej wyposażone są w specjalne mechanizmy zabezpieczające, które pomagają unikać groźnych sytuacji.

Załadunek tira wózkiem widłowym

Bezpieczny załadunek wózkiem widłowym to przede wszystkim odpowiedni dobór sprzętu o określonych parametrach i możliwościach. Należy pamiętać, że wózków widłowych trzeba używać wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

2. Wyszkolony zespół to bezpieczny załadunek i rozładunek wózkiem widłowym

Bardzo ważnym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo załadunku i rozładunku wózkami widłowymi są też kwalifikacje personelu. Do obsługi maszyn potrzebni są wyszkoleni pracownicy, którzy doskonale znają zasady ich prawidłowej eksploatacji oraz zasady BHP. 

Warto również zadbać o to, by byli doskonale zaznajomieni z używanym sprzętem. Sprawne korzystanie z wózka widłowego pozwoli nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo całego procesu, ale również przyspieszyć jego realizację. Dzięki temu praca całego magazynu lub centrum logistycznego jest wydajniejsza. Należy zadbać o to, by przy załadunku czy rozładunku znajdowały się wyłącznie osoby upoważnione.

 

3. Pozostałe zasady bezpiecznego załadunku i rozładunku wózkiem widłowym

Bezpieczny załadunek i rozładunek towarów wiąże się również z koniecznością zachowania ogólnych zasad bezpieczeństwa istotnych przy pracy z użyciem wózków widłowych. Niezbędne są:

  • dobre zaplanowanie prac związanych z załadunkiem i rozładunkiem z użyciem wózków widłowych,
  • sprawdzenie stanu technicznego sprzętu przed podjęciem pracy,
  • obsługa sprzętu zgodnie z zasadami BHP,
  • obsługa sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i zaleceniami producenta,
  • stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej,
  • zabezpieczenie sprzętu po zakończeniu jego użytkowania,
  • oczyszczenie skrzyni pojazdu przed rozpoczęciem załadunku wózkiem widłowym.

Przeczytaj także: Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z wynajętych wózków widłowych

Należy również zwrócić uwagę na stan i rodzaj dóbr przed rozpoczęciem rozładunku. Powinno się bowiem odmówić jego dokonania, jeśli ładunek może zagrażać bezpieczeństwu personelu podczas realizacji tego zadania. Kierowca również może odmówić przyjęcia towaru, jeśli nie spełnia on określonych wymagań.

Zasady bezpieczeństwa związane z załadunkiem i rozładunkiem wózkiem widłowym nie są skomplikowane, ale na pewno bardzo ważne. Należy pamiętać o dopilnowaniu, by były przestrzegane za każdym razem. Zależą od tego nie tylko finanse czy renoma firmy, ale przede wszystkim zdrowie i życie pracowników.

Back to top