Wynajem wózków widłowych na terenie całej Polski

Magazynowanie towarów

Magazynowanie towarów – najważniejsze zasady i dobre praktyki

Artykuł przeczytasz w: 3 minut
Oceń post

W magazynach często składowane jest nawet kilka tysięcy produktów w tym samym czasie. Z tego powodu tak ważne jest zadbanie o odpowiednie metody magazynowania, które pozwalają na usprawnienie wszystkich procesów. Jakie są dobre praktyki wykorzystywane w magazynach? O czym warto pamiętać?

Czym jest magazynowanie towarów?

Magazynowanie towarów to nie tylko ich przechowywanie na ogromnych halach. Czynności wchodzące w skład całego procesu to również:

 • kompletowanie,
 • przemieszczanie,
 • składowanie,
 • przyjmowanie,
 • konserwacja,
 • ewidencjonowanie,
 • wydawanie,
 • kontrolowanie.

Z tego powodu cały proces magazynowania towarów jest bardzo skomplikowany. Wymaga on zatem zastosowania zasad, które pozwalają na zwiększenie jego efektywności. Odpowiednie praktyki umożliwiają bowiem uniknięcie chaosu, często pojawiającego się na terenie dużych hal magazynowych.

Przeczytaj także: Znaczenie wózków widłowych w pracach magazynowych

Technologie organizacji magazynowania towarów

Procesy magazynowania mogą bazować na różnych układach technologicznych. Wśród nich pojawiają się takie propozycje, jak układ przelotowy, nieprzelotowy czy kątowy. Ma to związek z lokalizacją stref przyjmowania i wydawania ładunków. W przypadku układu przelotowego są one umieszczone naprzeciwko siebie. W kątowym znajdują się na sąsiadujących ścianach. Natomiast w nieprzelotowym są one zlokalizowane na tej samej ścianie. Wybór odpowiedniego układu zależy od potrzeb właściciela danej firmy. Może on samodzielnie zdecydować, który wariant będzie najbardziej efektywny w przypadku konkretnego typu towaru, a także wielkości całej hali.

Fazy procesu magazynowania

Pierwsza faza procesu magazynowania to przyjęcie towaru do magazynu, a następnie sprawdzenie jego ilości i stanu na podstawie dołączonej dokumentacji. Pracownicy działający na tym etapie muszą potwierdzić zgodność z ustaleniami i ostatecznie przyjąć ładunek. Po takiej decyzji następuje rozładunek, a następnie segregowanie i przekazanie towaru do miejsca, w którym będzie on składowany.

Składowanie to drugi etap procesu magazynowania. To właśnie w trakcie tej części prac następuje umieszczenie przedmiotów w odpowiedniej sekcji magazynu i przechowywanie ich przez określony czas. Warto zadbać, by towary nie były narażone na działanie czynników szkodliwych. Jeśli spędzają na magazynie więcej czasu, powinny być okresowo kontrolowane.

Dopiero na trzecim etapie towar opuszcza strefę magazynową, a następnie jest kompletowany zgodnie z zamówieniem klienta. Pracownicy przygotowują go do wysyłki w taki sposób, by w trakcie transportu nie doszło do uszkodzenia przedmiotów.

Ostatnia faza procesu magazynowania to wydanie zamówienia. Może być ono przekazane osobiście lub wysłane. Konieczne jest dołączenie do paczki odpowiedniej dokumentacji.

Wyposażenie niezbędne podczas magazynowania towarów

Aby magazynowanie towarów było efektywne i nie wiązało się ze zbędnym chaosem, konieczne okazuje się postawienie na odpowiednie urządzenia. Mowa tu zarówno o instalacjach, jak i sprzętach stosowanych do transportowania dóbr. Na halach nie powinno zabraknąć wentylacji, klimatyzacji, a także układów odpowiadających za reagowanie na ewentualne zagrożenia. Wśród pojazdów transportowych wyróżnia się m.in.:

 • wózki widłowe,
 • cięgniki,
 • dźwigniki,
 • suwnice,
 • żurawie.

Wybór odpowiednich sprzętów zależy oczywiście od tego, jakie towary są przechowywane na terenie danego magazynu. W nie każdym miejscu konieczne jest zastosowanie np. żurawi. W niektórych przedsiębiorstwach najczęściej wykorzystuje się wózki widłowe czy niewielkie wózki transportowe.

Sprawdź także: Jak wybrać wózek widłowy do magazynu?

Zasady magazynowania towarów

Procesy magazynowania powinny przebiegać z zachowaniem kilku zasad. Wśród nich można wyróżnić m.in. dokładność – wszelkie etapy powinny być odpowiednio dokumentowane, dzięki czemu kolejni pracownicy nie będą mieli wątpliwości odnośnie następnych działań. W ten sposób można uniknąć pomyłek.

Ogromne znaczenie mają oczywiście kwalifikacje pracowników danej firmy. Powinni oni brać udział w regularnych szkoleniach, dzięki czemu będą mogli działać znacznie sprawniej. W przypadku konieczności zastosowania pojazdów transportujących wymagane są także specjalne kwalifikacje uzyskane podczas egzaminów. Niekiedy pracodawca może dofinansować kursy, szkoląc nowych pracowników.

Niezwykle istotne jest również zabezpieczenie towarów przed działaniem czynników zewnętrznych. Mowa tu zarówno o wilgoci, jak i ocieraniu się o siebie poszczególnych towarów. Szczególne normy bezpieczeństwa trzeba zachować w przypadku produktów żywnościowych.

Towary muszą być też składowane w odpowiednich miejscach, zgodnie z wybranym układem magazynu. Warto je też oznakować w taki sposób, by szukanie poszczególnych produktów było łatwe i nie zajmowało zbędnego czasu.