Wynajem wózków widłowych na terenie całej Polski

BezpieczeństwoWózki widłowe

Jakie są najczęściej popełniane błędy przy eksploatacji wózków widłowych?

Artykuł przeczytasz w: 3 minut
Oceń post

Wózki widłowe znacząco ułatwiają realizację wielu zadań w obrębie zakładu. Należy jednak pamiętać, że niewłaściwie eksploatowany sprzęt może być bardzo niebezpieczny. Należy więc zwracać uwagę zarówno na kwestie konserwacyjne czy serwisowe, jak i na uprawnienia, umiejętności czy też ostrożność operatora. Jakie są najczęstsze błędy przy eksploatacji wózka widłowego i jak można ich uniknąć?

Bezpieczeństwo w trakcie eksploatacji wózka widłowego

Wózki widłowe to dość potężne maszyny o dużej mocy. Dlatego ich nieprawidłowe użytkowanie może stanowić poważne zagrożenie. Do najczęstszych incydentów z udziałem wózków należą kolizje, potrącenia pieszych, upadki z wysokości oraz uderzenia przez spadające ładunki. Dlatego zawsze należy zachować ostrożność podczas pracy z wózkami lub w ich pobliżu oraz pamiętać o zasadach związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

BHP a wózki widłowe

Bezpieczna eksploatacja wózka widłowego wymaga stosowania się do ściśle określonych zasad. Przede wszystkim należy pamiętać, że operatorem może być jedynie osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs na wózek widłowy oraz zdała egzamin przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego. Operator musi mieć też zaświadczenie z danego zakładu oraz zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań do kierowania wózkiem widłowym. Wymaga się od niego wykształcenia przynajmniej podstawowego.

Sprawdź: Kto może wynająć wózek widłowy?

Sam sprzęt musi być sprawny i sprawdzony. Instrukcja obsługi wózka widłowego oraz jego księga rewizyjna to obowiązkowe dokumenty, które muszą być dostępne w zakładzie, tak aby operator mógł się z nimi zapoznać przed rozpoczęciem pracy.

Należy również pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego sprzętu do konkretnych celów. Mowa tu o odpowiednim dopasowaniu parametrów (np. maksymalnego udźwigu) do wykonywania określonych zadań, a także przystosowaniu sprzętu do środowiska pracy. Modele spalinowe mogą być użytkowane tylko poza pomieszczeniami zamkniętymi. W przypadku pracy w halach, magazynach itp. zastosowanie mają elektryczne wózki widłowe. Przepisy BHP określają także zasady postępowania podczas eksploatacji wózka widłowego i precyzują, jakie czynności są zabronione.

Co jest zabronione w trakcie eksploatacji wózka widłowego?

Wypadki z udziałem wózków widłowych bywają bardzo poważne, dlatego upewnienie się co do stanu technicznego sprzętu nie jest jedyną ważną czynnością, jaką trzeba wykonać. Każdy operator musi również pamiętać o zasadach bezpieczeństwa, a szczególnie o czynnościach zabronionych.

Brak zapiętych pasów

Konieczność zapinania pasów to dość często lekceważona zasada bezpieczeństwa. Należy jednak uczulać operatorów na jej przestrzeganie. Wymagane jest również noszenie kasku ochronnego podczas obsługi wózka. Obie te zasady pomagają uniknąć poważniejszych obrażeń w przypadku kolizji, upuszczenia ładunku itp. zdarzeń.

Zapięte pasy i kask na głowie to podstawa BHP. Wózki widłowe, jeśli nie są prawidłowo eksploatowane i obsługiwane, mogą stanowić duże zagrożenie, dlatego nie wolno zapominać o zasadach bezpieczeństwa!

Podnoszenie towaru ponad dozwolony udźwig

Prawidłowa eksploatacja wózka widłowego to również przestrzeganie zasad związanych z jego możliwościami. Każda instrukcja obsługi wózka widłowego elektrycznego czy spalinowego zawiera informację o jego maksymalnym udźwigu, czyli masie, jaką jest w stanie bezpiecznie podnieść. Podnoszenie ładunków przekraczających tę wartość to bardzo częste naruszenie. Może ono skutkować poważnym wypadkiem lub uszkodzeniem sprzętu, dlatego nie warto ryzykować.
Należy również pamiętać, że na widłach absolutnie nie wolno podnosić ludzi!

Samodzielne naprawy wózka widłowego

Bezpieczeństwo wózka zależy od jego sprawności. Dlatego każda usterka czy nieprawidłowość powinna być usuwana w fachowy sposób. Zabronione jest naprawianie sprzętu czy też nawet usuwanie pokrywy bezpieczeństwa bez odpowiednich uprawnień. Wszelkie naprawy czy przeglądy wykonuje się wyłącznie w serwisie!

Przeczytaj także: Serwis wózków widłowych – gwarancja bezpiecznego sprzętu

Jazda z podniesionymi widłami

Kolejnym częstym naruszeniem jest jazda z podniesionymi widłami. To manewr często wykonywany w celu usprawnienia pracy, który jednak może być niebezpieczny. Dlatego jego wykonywanie jest zakazane. Nie wolno również uruchamiać wideł podczas jazdy. Niedopuszczalne jest ponadto schodzenie z wózka lub wchodzenie do niego, jeśli znajduje się w ruchu.

Nadmierna prędkość

Zbyt szybkie poruszanie się wózkiem to częsta przyczyna wypadków. Należy zawsze dostosować prędkość do warunków, unikać nagłego przyspieszania i hamowania, delikatnie wchodzić w zakręty. Bezpieczne manewrowanie jest szczególnie ważne w magazynach. Poruszanie się pomiędzy regałami oznacza bowiem ograniczoną przestrzeń i widoczność.

Przeczytaj również: Podstawowe zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z wynajętych wózków widłowych

Co trzeba sprawdzić przed rozpoczęciem pracy na wózku widłowym?

Bezpieczeństwo podczas pracy jest niezwykle ważne, ale częścią prawidłowej eksploatacji wózka widłowego są też czynności, które wykonuje się przed jej rozpoczęciem. Upewnienie się co do stanu technicznego wózka może pomóc uniknąć wielu groźnych sytuacji, dlatego na pewno nie warto pomijać tego obowiązku!

Instrukcja obsługi wózka widłowego

Instrukcja obsługi wózka widłowego to dokument, z którym powinien się zapoznać operator przed rozpoczęciem pracy. Znajdują się w niej ogólne zasady obsługi, informacje na temat kontroli i wskaźników oraz dokładne instrukcje bezpieczeństwa. Instrukcja zawiera ponadto wszelkie informacje dotyczące użytkowania sprzętu i wykonywania za jego pomocą określonych zadań, a także wskazówki co do kontroli sprawności sprzętu.

Księga rewizyjna wózka widłowego

Księga rewizyjna wózka widłowego jest dokumentem wydawanym przez Urząd Dozoru Technicznego po rejestracji wózka. Zawiera zbiór dokumentów o danym sprzęcie – m.in. informację techniczną, protokoły badań czy dokumentację odbiorczą. To kolejny dokument, z którym należy się obowiązkowo zapoznać przed rozpoczęciem pracy z wózkiem.

Poziom płynów

Przed przystąpieniem do pracy trzeba również sprawdzić ogólny stan techniczny wózka. Pierwszym elementem oględzin jest skontrolowanie poziomu płynów:
● oleju silnikowego,
● elektrolitu w baterii,
● płynu chłodzącego,
● płynu hamulcowego.

Stan układów

Drugą częścią oględzin technicznych jest skontrolowanie stanu układów. Na tym etapie sprawdza się:

  • szczelność układu gazowego,
  • stan akumulatora,
  • stan konstrukcji nośnej,
  • stan układu kierowniczego,
  • stan układu hamulcowego,
  • stan ogumienia.

Warto również zajrzeć do książki obsługi wózka widłowego, ponieważ mogą się tam znajdować ważne informacje zapisane przez operatora z poprzedniej zmiany. Wszystkie powyższe czynności trwają kilka chwil, a zależy od nich bezpieczna eksploatacja wózka. Dlatego trzeba je przeprowadzać za każdym razem, przystępując do pracy z maszyną.