Wynajem wózków widłowych na terenie całej Polski

Egzamin na wózki widłoweWózki widłowe

Ważność uprawnień na wózki widłowe – kiedy wygasają i kiedy należy je odnowić?

Artykuł przeczytasz w: 3 minut
Oceń post

Obsługa większości rodzajów wózków widłowych wymaga uzyskania odpowiednich uprawnień – jest to koniecznie ze względów bezpieczeństwa. Zdobycie ich wymaga przejścia kursu i zdania egzaminu UDT. Ale czy uprawnienia na wózki widłowe są bezterminowe? Przepisy w tym zakresie uległy w ostatnich latach zmianie. Dowiedz się, jak to wygląda w praktyce.

Uprawnienia na wózki widłowe – nowe przepisy w praktyce

Jeszcze kilka lat temu raz uzyskane uprawnienia na wózki widłowe miały nieograniczoną czasowo ważność. Jednak zmiany w Ustawie o dozorze technicznym, które miały miejsce w 2019 roku, wprowadziły istotne modyfikacje przepisów. A jak dokładnie wygląda zmiana przepisów odnośnie do uprawnień na wózki widłowe?

Brak możliwości ubiegania się o imienne zezwolenia firmowe na wózki widłowe

Jeszcze do niedawna zakłady pracy mogły samodzielnie szkolić pracowników w kwestii obsługi wózków widłowych i wydawać firmowe zezwolenia na pracę operatorów. Po nowelizacji przepisów nie ma możliwości zdobycia uprawnień na wózki widłowe tą drogą. W każdym przypadku konieczne jest zdanie zewnętrznego egzaminu UDT.

Warto wiedzieć, że ważność imiennych uprawnień na wózki widłowe nie wygasła natychmiast w wraz z wejściem w życie nowych przepisów. Wprowadzono okres przejściowy, zgodnie z którym osoby mające imienne uprawnienia wydane:

 • przed 31.12.2004 r. muszą uzyskać nowe uprawnienia do końca 2023 r.,
 • między 1.01.2005 r. a 31.12.2014 r. są zobowiązane do odnowienia uprawnień na wózki do końca 2026 r.,
 • od 1.01.2015 do 10.08.2018 r. tracą uprawnienia z końcem 2027 r.

Warto więc o tym pamiętać i upewnić się, że wszyscy członkowie zespołu pracują w oparciu o zgodne z przepisami uprawnienia.

Czasowa ważność uprawnień na wózki widłowe

Druga istotna zmiana to konieczność odnawiania uprawnień na wózki widłowe w każdym przypadku. Nie są one już wystawiane bezterminowo, ani operatorom, ani konserwatorom pojazdów transportu bliskiego. Każda osoba, która chce pracować przy obsłudze takiego sprzętu, musi regularnie przedłużać ważność uprawnień UDT na wózki widłowe.

Uprawnienia na wózki widłowe muszą odnawiać zarówno operatorzy, jak i konserwatorzy urządzeń.

Ile są ważne uprawnienia na wózki widłowe?

To, ile są ważne uprawnienia na wózek widłowy, jest uzależnione bezpośrednio od typu urządzenia, którego dotyczą. Dwa podstawowe okresy to 5 oraz 10 lat. Kiedy obowiązuje który?

Ważność uprawnień na wózki widłowe – 5 lat: kiedy obowiązuje?

5-letni okres ważności uprawnień na wózki widłowe dotyczy większości pojazdów. Co pięć lat uprawnienia muszą odnawiać operatorzy:

 • wózków jezdniowych unoszących o mechanicznym napędzie, wyposażonych w wysięgnik,
 • wózków jezdniowych unoszących o mechanicznym napędzie i operatorem unoszonym razem z ładunkiem,
 • suwnic,
 • wciągników i wciągarek,
 • ruchomych podestów przejezdnych,
 • żurawi, z wyłączeniem stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych.

Podobne zasady obowiązują konserwatorów wózków widłowych. Co 5 lat uprawnienia muszą odnawiać konserwatorzy:

 • podestów ruchomych oraz platform roboczych,
 • wszystkich żurawi z wyłączeniem stacjonarnych,
 • wciągników i wciągarek,
 • suwnic,
 • jezdniowych wózków z napędem mechanicznym.

Kiedy obowiązuje 10-letnia ważność uprawnień na wózki widłowe?

Uprawnienia są ważne przez 10 lat dla operatorów:

 • wózków jezdniowych o mechanicznym napędzie, które nie mają wysięgnika oraz nie dają możliwości unoszenia pracownika z ładunkiem,
 • podestów ruchomych – w tym masztowych, stacjonarnych, wiszących oraz umieszczanych na pojazdach kolejowych,
 • żurawi stacjonarnych, przewoźnych i przenośnych.

Wydłużona ważność uprawnień dla konserwatorów odnosi się wyłącznie do żurawi stacjonarnych. W innych przypadkach konieczne jest przestrzeganie odnawiania ich co pięć lat.

Przeczytaj także: Jak uzyskać uprawnienia na wózki wysokiego składowania?

Odnowienie uprawnień na wózki widłowe UDT – jak to zrobić?

Jeśli pracownik legitymuje się wyłącznie imiennymi uprawnieniami na wózki widłowe i nie przeszedł egzaminu UDT, powinien do niego przystąpić w celu odnowienia możliwości obsługi lub konserwacji takich pojazdów zgodnie z harmonogramem opisanym powyżej. Co jednak w przypadku osób, które już zdały państwowy egzamin na uprawnienia na wózki widłowe? 

Takie osoby czeka dobra wiadomość: nie ma konieczności ponownego zdawania egzaminu UDT co każde 5 czy 10 lat. Procedura jest w tym przypadku uproszczona. Wystarczy złożyć do UDT wniosek o przedłużenie kwalifikacji. Uwaga! Najlepiej zrobić to na 3 miesiące przed upływem terminu ważności uprawnień na wózki widłowe – tak, aby uniknąć ryzyka czasowego utracenia prawa do wykonywania zawodu, jeśli procedura się przedłuży.Należy przy tym pamiętać, że takie odnowienie uprawnień na wózki widłowe UDT bez egzaminu przysługuje wyłącznie osobom, które w ciągu 5 lat poprzedzających ponowną certyfikację co najmniej przez 3 lata czynnie obsługiwały urządzenia. Musi to zostać potwierdzone stosownym oświadczeniem.