Wynajem wózków widłowych na terenie całej Polski

SerwisWózki widłowe

Przegląd wózka widłowego – jak często go robić?

Artykuł przeczytasz w: 3 minut
Oceń post

Sprawny wózek widłowy jest wydajny i przede wszystkim bezpieczny. Regularne przeglądy i kontrola tego typu sprzętu są konieczne właśnie z tych względów. Ich wykonywanie jest nie tylko zalecane, ale wręcz obowiązkowe – bez tego można stracić certyfikację UDT niezbędną do eksploatacji wózka i gwarancję producenta, narażając się na rozmaite kary i koszty. Dowiedz się, jak często należy przeprowadzać przegląd wózka widłowego, jak on wygląda i kto jest odpowiedzialny za dopilnowanie przeglądów.

Przeglądy wózków widłowych – przepisy

Jak wspomniano we wstępie, będąc ich właścicielem, trzeba obowiązkowo przeprowadzać przeglądy wózków widłowych. Przepisy w tym zakresie określa przede wszystkim ustawa o dozorze technicznym z 21 grudnia 2000 r. Terminy przeprowadzania przeglądów określa zaś Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej dnia 29 października 2003 r. dotyczące warunków technicznych dozoru technicznego ze szczególnym uwzględnieniem eksploatacji wybranych urządzeń transportu bliskiego. Dzięki temu nie ma wątpliwości co do tego, że przeglądy są konieczne. 

Istnieje kilka rodzajów przeglądów wózków widłowych:

 • codzienne,
 • konserwacyjne,
 • okresowe.

W przypadku każdego z nich zakres kontroli i odpowiedzialności jest dość precyzyjnie określony, podobnie jak częstotliwość ich przeprowadzania. Czasami trzeba również przeprowadzić przegląd specjalny wózka widłowego w celu jego dopuszczenia do dalszej eksploatacji po przekroczeniu resursu.

Codzienny przegląd wózków widłowych

Codzienny przegląd wózków widłowych to podstawowe narzędzie pozwalające dbać o bezpieczeństwo ich użytkowania oraz optymalną sprawność. Obowiązek jego przeprowadzania spoczywa na operatorze. Każdego dnia, przed rozpoczęciem pracy z użyciem wózka, a także po jej zakończeniu, pracownik musi sprawdzić jego ogólny stan. Czynności przeprowadzane podczas codziennego przeglądu obejmują:

 • kontrolę w celu wykrycia uszkodzeń mechanicznych wózka lub wycieków płynów,
 • sprawdzenie poziomu paliwa (w przypadku maszyn spalinowych) lub naładowania baterii (przy maszynach elektrycznych),
 • sprawdzenie poziomu płynu chłodniczego, hamulcowego, oleju silnikowego itd. oraz ewentualnie ich uzupełnianie,
 • sprawdzenie działania świateł,
 • sprawdzenie hamulców, sprzęgła, kierunkowskazów, dźwigni zmiany biegów i klaksonów,
 • kontrolę stanu opon.

Jeśli podczas przeglądu lub pracy operator dostrzeże jakiekolwiek nieprawidłowości, musi je zgłosić w celu dokonania naprawy usterki. Wyniki związane ze sprawnością wózka zapisuje się w Księdze Eksploatacji.

Przeczytaj również: Serwis wózków widłowych – gwarancja bezpiecznego sprzętu

Przegląd konserwacyjny wózka widłowego

Przegląd konserwacyjny wózka widłowego musi być przeprowadzany przez wykwalifikowanego pracownika (konserwatora) lub zewnętrznego specjalistę. Odpowiednie uprawnienia można uzyskać, zdając egzamin państwowy składający się z części teoretycznej i praktycznej.

Przegląd konserwacyjny polega przede wszystkim na:

 • sprawdzeniu poprawnego funkcjonowania mechanizmów napędowych i wszystkich układów w pojeździe, w szczególności kierowniczego i hamulcowego
 • sprawdzeniu stanu technicznego urządzeń sterujących i sygnalizacyjnych, 
 • kontroli świateł oraz klaksonu,
 • sprawdzeniu stanu zużycia opon, wideł i łańcuchów.

Ponadto konserwator dba o odpowiednie oznakowanie pojazdu i uzupełnienie dokumentacji. Jak często trzeba przeprowadzać konserwacyjny przegląd wózków widłowych? Zależy to od zaleceń producenta lub, jeśli takowe nie występują, od rodzaju urządzenia. Wówczas przegląd musi się odbywać:

 • co 30 dni – dla wózków widłowych z pełnym dozorem technicznym,
 • co 60 dni – dla wózków widłowych o ograniczonym dozorze technicznym.

Warto przy tym zaznaczyć, że pełnym dozorem technicznym objęte są:

 • wózki jezdniowe z wysięgnikiem,
 • wózki jezdniowe z wysięgnikiem i platformą unoszącą operatora razem z ładunkiem,
 • wózki podnośnikowe z napędem wyposażone w podest lub fotel dla osoby obsługującej.

Natomiast dozór ograniczony dotyczy:

 • wózków podnośnikowych z napędem, ale prowadzonych spoza pojazdu;
 • wózków podnośnikowych z napędem sterowanych zdalnie.

Większość wózków używanych w magazynach i wielu innych miejscach pracy wymaga więc przeglądu konserwatorskiego co 30 dni.

Konserwacja wózka widłowego polega nie tylko na przeprowadzaniu wymaganych przeglądów, ale również na dbaniu o jego odpowiedni stan techniczny.

Przeglądy okresowe wózków widłowych

Przeglądy okresowe wózków widłowych objętych pełnym nadzorem UDT muszą być przeprowadzane co roku. Przy dozorze ograniczonym przeprowadza się je raz na dwa lata. Za realizację przeglądów okresowych odpowiada Urząd Dozoru Technicznego. Zazwyczaj przebiegają one obecności konserwatora i obejmują dokładne sprawdzenie pojazdu oraz jego dokumentacji. Są wymagane do podtrzymania certyfikacji UDT niezbędnej dla dalszej eksploatacji sprzętu.

Sprawdź ofertę wynajmu wózków widłowych

Koszt przeglądu wózka widłowego

Należy pamiętać, że każdy przegląd wózka widłowego to dodatkowy wydatek dla przedsiębiorcy, niezależnie od tego czy zatrudnia on własnego konserwatora, czy korzysta z usług firmy zewnętrznej. Jednocześnie koszt przeglądu wózka widłowego może być zaledwie wstępem do znacznie większych kosztów związanych z jego serwisem czy naprawą. To dlatego inwestycja w wózek widłowy tak naprawdę nie jest jednorazowa.

Dlatego też na popularności zyskuje wynajem wózków widłowych, który jest kompletną usługą pozbawioną ukrytych kosztów. Współpracując z solidną firmą, nie musisz się martwić o koszt dodatkowych przeglądów czy napraw, ponieważ opieka serwisowa jest zawarta w cenie. Nie musisz też pilnować terminów przeglądów, ponieważ zajmuje się tym właściciel sprzętu, a w razie awarii dostaniesz pojazd zastępczy.